برچسب: شطرنج

آموزش مبتدی شطرنج ( حمله و گرفتن مهره ی حریف و حرکت پیاده) 0

آموزش مبتدی شطرنج ( حمله و گرفتن مهره ی حریف و حرکت پیاده)

در درس اول آموزش مبتدی شطرنج (+) به بحث صفحه شطرنج و حرکت مهره ها پرداختیم تعریف حمله در شطرنج حمله کردن به این معناست که می خواهم مهره حریف را بزنم دو نوع...

آموزش مبتدی شطرنج ( صفحه شطرنج و مهره ها + آموزش حرکت مهره ها) 1

آموزش مبتدی شطرنج ( صفحه شطرنج و مهره ها + آموزش حرکت مهره ها)

سلام . این اولین درس من در مورد آموزش مبتدی شطرنج می باشد منابع درس های مربوط به آموزش مبتدی شطرنج نرم افزار چس توتر یا چس تاتور گام یک (chess tutor step 1...