برچسب: بازی شطرنج

آموزش مبتدی شطرنج ( حمله و گرفتن مهره ی حریف و حرکت پیاده) 0

آموزش مبتدی شطرنج ( حمله و گرفتن مهره ی حریف و حرکت پیاده)

در درس اول آموزش مبتدی شطرنج (+) به بحث صفحه شطرنج و حرکت مهره ها پرداختیم تعریف حمله در شطرنج حمله کردن به این معناست که می خواهم مهره حریف را بزنم دو نوع...